Split Payment

…czyli MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP). Co to jest ?  

Artur Grzymowicz

MPP(Split Payment) to DOBROWOLNA metoda wykonywania przelewów między przedsiębiorcami zgłoszonymi do podatku VATu. Przy takim przelewie wydzielamy kwotę VATu, która jest przelewana na konto VAT dostawcy a kwota netto jest przelewana na podstawowe konto dostawcy. Banki już otworzyły rachunek bankowy VAT każdemu przedsiębiorcy automatycznie i bezpłatnie do kont firmowych. Do konta osobistego wykorzystywanego w działalności nie jest tworzone konto VAT i nie można używać mechanizmu podzielonej płatności. Konta VAT nie zgłaszamy do Urzędu Skarbowego i nie podajemy go naszemu kontrahentowi. Nabywca decydujeczy robi przelew zwykły tak jak dawniej czy przelew MPP.

“Konta VAT nie zgłaszamy do Urzędu Skarbowego i nie podajemy go naszemu kontrahentowi.Nabywca decydujeczy robi przelew zwykły tak jak dawniej czy przelew MPP.”

Formularz przelewu MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI zawiera: Kwotę Vat ,Kwotę bruttoNumer fakturyNIP kontrahenta, któremu płacimy, Nr konta podstawowego kontrahenta (nie podajemy nr konta VAT, ponieważ nr tego konta jest przypisany do konta podstawowego i bank rozpoznaje je automatycznie). 

Konto VAT ma ograniczoną funkcjonalność. Nie można wpłacać i wypłacać z niego pieniędzy i nie można robić przelewów na inne nasze konta podstawowe. Z tego rachunku można tylko płacić vat z faktur lub zapłacić VAT do Urzędu Skarbowego, lub wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwolnienie środków z tego konta.  Innych możliwości nie ma. Zwolnienie środków z rachunku vat trwa do 60 dni po złożeniu wniosku. Przelew MPP robimy tylko za jedną fakturę, nie możemy robić przelewu zbiorczego za kilka faktur jednocześnie. Jeżeli braknie pieniędzy na koncie VAT to bank automatycznie weźmie z konta normalnego do wykonania zleconego przelewu. Przelew do Urzędu Skarbowego w pierwszej kolejności bank automatycznie pobiera z konta VAT resztę (jeżeli braknie pieniędzy) uzupełni z konta zwykłego. Mechanizm Podzielonej Płatności funkcjonuje we WŁOSZECH, CZECHACH i TURCJI. NIE ZALECAM robienia przelewów MECHANIZMEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI, ponieważ nasz kontrahent może być niezadowolony, że kwota Vat z faktury jest zamrożona na koncie VAT i pogarsza jego płynność finansową.

“NIE ZALECAM robienia przelewów MECHANIZMEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI, ponieważ nasz kontrahent może być niezadowolony, że kwota Vat z faktury jest zamrożona na koncie VAT i pogarsza jego płynność finansową.”